Funktionsområde Klinisk mikrobiologi

Mikrobiologen analyserar prov för att påvisa bakterier, virus, svampar och parasiter. Vi utför även vissa specialanalyser på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner.

Mikrobiologens verksamheter utgörs av bakteriologi, virologi och substratenheten. Verksamheterna finns både på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna.

Kontakta oss

 • Vardagar 07:30-17:00
  Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet: 08-517 719 99

  Övriga tider hänvisas du via knappval till de kliniker som har öppet jourtid. Mikrobiologen har begränsad service lördag, söndag och helgdag 09:00-12:00
  E-post: Klinisk mikrobiologi

Läkarkonsultation/jourhavande läkare

Vardagar kontaktas mikrobiologens läkare via Kundservice.

 • Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30*
  Bakteriologi Huddinge 08-585 811 70
  Bakteriologi Solna 070 484 12 55
  Virologi 08-517 735 77
  *Lördagar är virolog tillgänglig 08:30-17:00

Adress till provinlämningen Huddinge

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

Adress till provinlämningen Solna

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

 

Remissinformation

Remittenten/beställaren beställer analyser elektroniskt  i TakeCare eller Webbremiss. Beställningar kan även utföras på mikrobiologens pappersremiss.

Analys- och metodval samt bedömning av fynd och resultat utgår från uppgifter på beställningen. Grundsjukdom eller symptom är exempel på uppgifter som ger laboraroriet stöd i bedömningen. Vid bakterieodling på sår är det nödvändigt att ange var på kroppen provet är taget. Vid bedömningen av provet tas hänsyn till kroppens normalflora.

Mikrobiologen saknar patientmottagning och utför ingen provtagning. Provtagningen utförs av vårdpersonal i respektive verksamhet eller av Karolinska Universitetslaboratoriets personal på provtagningsenheter.

Akuta beställningar

Kontakta alltid jourhavande läkare på mikrobiologen vid särskilt brådskande beställningar. Många mikrobiologiska analyser kan inte påskyndas trots akut beställning.

Svarstider som anges i provtagningsanvisningar beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Våra provtagningsenheter och Broschyr för utskrift

Externa länkar

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?