Kraftigt avvikande resultat

För prover som analyseras vid Klinisk kemi KUL 24Sju och Laboratoriet för närvård och preanalys (LNP) på Karolinska Universitetssjukhuset finns det särskilda rutiner för hantering av vissa kraftigt avvikande laboratorieresultat. Dessa rutiner gäller inte för prover som är beställda från akutmottagningar och akutbeställda prover från slutenvård med verksamhet dygnet runt.

Vid ett kraftigt avvikande laboratorieresultat enligt tabell nedan (se PDF-dokument: Larmgränser) försöker laboratoriet att meddela beställande enhet resultatet så snart som möjligt.

Innan laboratorieresultatet rapporteras till beställande enhet utreds eventuella felkällor, värdet kontrolleras och jämförs med tidigare utlämnade analysresultat för patienten. Under jourtid görs oftast en bedömning av beredskapsläkare vid Klinisk kemi och KUL 24Sju om brådskande rapportering är nödvändig. Rapportering av kraftigt avvikande analysresultat sker vanligtvis via telefonkontakt med beställande enhet. När denna inte går att nå sker rapportering istället till lämplig jourlinje. För prover beställda från primärvården sker rapportering under jourtid till jourläkarbilen för relevant område inom SLL.

För att möjliggöra rapportering av vissa kraftig avvikande analysresultat är det av stor vikt att det finns uppdaterade tjänstetelefonnummer till alla beställande enheter tillgängliga för Karolinska Universitetslaboratoriet. Går beställande enhet inte att nås påtar sig laboratoriet inget ansvar för att meddela ett laboratorieresultat på annat sätt än via ordinarie svarsrutiner. Det är alltid beställaren som är ytterst ansvarig för att bevaka analysresultat.

Observera att för vissa beställande enheter finns särskilda rutiner för rapportering av kraftigt avvikande analysresultat som inte anges i nedanstående tabell för larmgränser.

Tabell för larmgränser