Kliniknära forskning

Projekt som har beviljats forskningsanslag med FoU-medel 2018

 • Linda Larsson - Frysta delade erytrocytenheter, optimerade för pediatriskt bruk
 • Maria Kvist - Blodgivare är medmänniskor som ger (fortsättningsprojekt)
 • Pablo Giusti - Validering av flödescytometrisk metod för att bestämma absolut cellantal
 • Paul Ratcliffe - Optimizing the granulocyte antibody detection platform at TRoLL: adapting the MAIGA assay to small plasma volumes and the GIFT assay to Frozen test cells
 • Michael Eberhardson - Terapeutisk läkemedelsmonitorering vid behandling med Vedolizumab och Ustekinumab vid inflammatorisk tarmsjukdom
 • Sara Lind Enoksson - Utökad FASCIA för analys av T-Cellsreaktivitet mot virusantigen
 • Lyda Osorio Fernandez - Utveckling av förbättrad förvaring av celler avsedda för cellterapier

Projekt som har beviljats forskningsanslag med FoU-medel 2017

 • Ulla Axdorph Nygell - Donatorns stamcellskomponent - innehåll och klinisk betydelse
 • Lene Gustafsson - Användning av rekombinant sCD38 vid förenlighetsprövning hos patienter
 • Lyda Osorio-Fernandez - Utveckling av förbättrad förvaring av celler avsedda för cellterapi
 • Anette Mörtberg - Utveckling och validering av en ELISA för kvantitativ analys av hCAP-18
 • Maria Kvist - Blodgivare är medmänniskor som ger
 • Elisabeth Jalkesten - Uppföljning av graviditetsscreening: RHD varianter hos mor och barn
 • Michael Eberhardson - Terapeutisk läkemedelsmonitorering vid behandling med Vedolizumab
 • Michael Uhlin - The use of FASCIA as routine measurement of immune responsiveness
 • Truls Gråberg - Epigenetik avseende genen för Glukokortikoidreceptorn i relation till individuell inflammationsbenägehet

Projekt som har beviljats forskningsanslag med FoU-medel 2016

 • Michael Uhlin - The use of FASCIA as routine measurement of immune responsiveness in grafts prior to allogeneic stem cell transplantation
 • Per Marits/Jakob Nilsson - Utveckling av funktionella immunbristanalyser vid T-cellsdefekter
 • Mehmet Uzunel - Spektratypning av B- och T-cellsreceptorer och TREC/KREC analys
 • Dan Hauzenberger - Utveckling av ny diagnostisk metod för övervakning av immunsystemets funktion hos patienter med nedsatt immunförsvar
 • Truls Gråberg - Prediktion av graft versus host disease efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation genom bestämning av transplantatets glukokortikoidkänslighet
 • Paul Ratcliffe - The use of frozen test granulocytes to secure neutrophil antigen access for the MAIGA test
 • Roland Fiskesund/ Jonas Axelsson - Utveckling och utvärdering av en ELISA-metod för att mäta IgG mot ABO-antigen
 • Per Sandgren - Cryopreservation and reconstitution of Platelets FOR clinical USE
 • Caroline Öhrner - Elektroniska hälsodeklarationer för blodgivare – anpassning av frågor och information till digitala miljöer

Projekt som har beviljats forskningsanslag med FoU-medel 2015 

 • Hanna-Stina Ahlzén - Granulocytkomponent från buffy coat för transfusion
 • Michael Uhlin - Validation and setup of the IFN gamma
 • Paul Ratcliffe - A novel idea to secure neutrophil antigen
 • Per Marits - Koncentrationsbestämning av etanercept
 • Per Sandgren - Cryopreservation and reconstitution
 • Rui Da Silva Rodrigues - Red meat allergy and association to the B negative
 • Tengy Wang - Allogena stamcellsdonatorer - Cytokinprofil
 • Truls Gråberg - Prediktion av glukokortikoidsvar vid graft versus host
 • Ulla Axdorph Nygell - Stamcellsdonator och komponent