Kontaktuppgifter, besöksadresser och öppettider till Klinisk Farmakologi

Öppettider vardagar kl.08.00 -16.30 om inget annat anges

Öppettider i påsk för Läkemedelslaboratoriet, se bilaga

Telefon 08-517 719 99 
E-post KUL Kundservice

Endast akuta frågor: lördag kl 08.30-14.30 söndag 09.00-13.00
Labläkarjouren är tillgänglig under våra öppettider via ovanstående telefonnummer.


Karolic och kunskapsstöd

Telefon 08-585 810 60 Fax 08-585 810 70
Öppettider: måndag-fredag kl 09.00-16.00
E-post Karolic

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Karolic, C1:68
141 86 Stockholm

Besöksadress: C1:68

 

Klinisk farmakologisk prövningsenhet (KFP)

Telefon 08-585 810 91
E-post KFP

Postadress
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Klinisk farmakologisk prövningsenhet, C1:68
141 86 Stockholm

Besöksadress: C2:68

 

Läkemedelslaboratoriet

Telefon 08-517 719 99
Öppettider: Vardagar kl. 08.00-16.30
Lördag kl. 08.30-14.30
Söndag kl.09.00-13.00

Jourläkaren är tillgänglig under våra öppettider
E-post Läkemedelslaboratoriet

Akutsortiment läkemedelslaboratoriet


Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Läkemedelslaboratoriet, C1:68
141 86 Stockholm

Besöksadress: C2:69

 

Missbrukslaboratoriet

Telefon 08-517 719 99
Jourläkaren är tillgänglig vardagar 9.00-16.00
E-post Missbrukslaboratoriet

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Missbrukslaboratoriet, C2:71
141 86 Stockholm

Besöksadress: C2:71

 

Dopinglaboratoriet

Telefon 08-585 810 77
E-post Dopinglaboratoriet

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Dopinglaboratoriet, C2:66
141 86 Stockholm

Besöksadress: C2:66

 

Dopingjouren

Telefon 020-546 987 eller 08-585 811 90
Vardagar 10.00 - 12.00 och 13.00 – 16.00
E-post Dopingjouren

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk farmakologi
Dopingjouren, C1:68
141 86 Stockholm

Besöksadress: C2:78

 

Läkemedelsverkets regionala biverkningscentrum

Telefon 08-517 739 97
E-post Läkemedelsverkets regionala biverkningscentrum

 

Läkemedelssäkerhet och utvärdering (LSU)

Telefon 08-517 739 97
E-post LSU