Läkemedelsinformationscentralen - Karolic

Utreder och svarar på patientrelaterade läkemedelsfrågor om t.ex biverkningar, interaktioner och terapival, samt läkemedelsbehandling under graviditet och amning. Frågeställarna är förskrivare (läkare, tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor) inom öppen och sluten vård. Arbetet bedrivs av kliniska farmakologer och informationsfarmaceuter.

Kontakta oss:

Telefon 08-585 810 60 Fax 08-585 810 70, vardagar 09.00-16.00
E-post Karolic

  • Vi strävar efter att ge ett snabbt, preliminärt svar till frågeställaren
  • Vi gör en skriftlig, evidensbaserad och värderad sammanställning av information från nationella och internationella litteraturkällor vid behov
  • Skriftliga svar av generellt intresse införlivas i databasen

    drugline.se

  • Vi arbetar fortlöpande med att utveckla och uppdatera databaserna Janusmed interaktioner och riskprofil och Janusmed amning, som båda finns tillgängliga via www.janusinfo.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Intresseanmälan för prenumeration på Karolic nyhetsbrev

Karolic nyhetsbrev 2018

Karolic nyhetsbrev 2017

Karolic nyhetsbrev 2016

Karolic nyhetsbrev 2015

Drugline är en fulltextdatabas och innehåller värderad läkemedelsinformation, som svar på frågor ställda av sjukvårdspersonal, till stor del i anslutning till patientfall.

Drugline

Har utvecklats vid läkemedelsinformationscentralen (Karolic), klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och produceras i samarbete med övriga regionala läkemedelsinformationscentraler i Sverige samt Odense, Danmark och Åbo, Finland.

Språket i textfälten är huvudsakligen på svenska men drygt 30 % av dokumenten är skrivna på engelska.

Drugline finns sökbar hos Ovid Technologies, och är tillgänglig via drugline.se. Drugline uppdateras 6 gånger per år.