Funktionsområde Klinisk farmakologi

Vår klinik verkar för effektiv och säker läkemedelsanvändning i sjukvården. Vi utreder och besvarar läkemedelsrelaterade frågor. Vid introduktion av nya läkemedel utvärderar vi dessa och utbildar sjukvården om deras plats i terapin. Vi arbetar med läkemedelssäkerhets- och biverkningsfrågor. Svarar på frågor om dopning och dess medicinska effekter. Utför och tolkar läkemedels-, missbruks- och dopinganalyser. Genomför kliniska läkemedelsprövningar. Bedriver forskning, utveckling och undervisning i samarbete med Karolinska Institutet.

Kontakta Oss

Öppettider vardagar kl.08.00 - 16.30 om inget annat anges

Karolic

Öppettider vardagar 09.00 - 16.00 
Telefon 08-585 810 60
Fax 08-585 810 70
E-post

Klinisk farmakologisk prövningsenhet

Telefon 08-585 810
E-post

Karolinska laboratoriets kundservice

Telefon 08-517 719 99
Vardagar 8.00 -16.30
E-post

Läkemedelslaboratoriet

Telefon 08-517 719 99
Öppettider: Vardagar kl. 08.00-16.30
                     Lördag kl. 08.30-14.30
                     Söndag kl.09.00-13.00
Jourläkaren är tillgänglig under våra öppettider
E-post

Missbrukslaboratoriet

Telefon 08-517 719 99
Jourläkaren är tillgänglig vardagar 9.00-16.00
E-post

Dopinglaboratoriet

Telefon 08-585 810 77
E-post

Dopingjouren

Telefon 020-546 987 eller 08-585 811 90
Vardagar 10.00 - 12.00 och 13.00 – 16.00
E-post

Läkemedelsverkets regionala biverkningscentrum

Telefon 08-517 739 97
E-post

Läkemedelssäkerhet och utvärdering (LSU)

Telefon 08-517 739 97
E-post

Våra verksamheter

  • Läkemedelsinformationscentralen - Karolic
  • Funktionsenhet Klinisk Prövningar
  • Sektion Läkemedelslaboratoriet
  • Sektion Missbrukslaboratoriet
  • Sektion Dopinglaboratoriet
  • Dopingjouren
  • Läkemedelsverkets Regionala Biverkningscentrum
  • Forskning

Grund- och vidareutbildningar

Klinisk farmakologi deltar i grundutbildningen av läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, biomedicinare och tandhygienister vid Karolinska Institutet.

Vi erbjuder möjligheter att genomföra examens- och doktorandprojekt.

Information och utbildningsinsatser riktas även till olika yrkesgrupper inom sjukvård och andra samhällsområden, t ex om missbruksfarmakologi, dopning och diagnostik av missbruk mm.

Därutöver ges forskarutbildning till doktorander med olika grundutbildningar samt uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet.

Funktionsområdeschef

Marja-Liisa Dahl

Vetenskaplig handläggare

Pamela Grönkvist

Karolinska Universitetslaboratoriet