Williams syndrom hos barn och ungdomar

Föreläsningar och möjlighet till konsultation med Dr Karen Levine

Tid: 22 mars 2018, kl 9.30-16.00 (föreläsningar)

Samt 23 mars 2018, kl 9.00-16.00, erbjudande om individuell konsultation med dr Levine

Plats: Kirurgsalen, plan 4, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Ingång från gamla huvudentrén. 

- vad innebär Williams syndrom och hur kan man arbeta med ängslan och oro?

Vänder sej till anhöriga till barn och ungdomar med Williams syndrom och berörd personal till exempel från habilitering, förskola, skola, LSS-verksamheter, försäkringskassa.

Innehåll:

  • Vad är Williams syndrom? Britt-Marie Anderlid, barnläkare och genetiker, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Diagnos och beteende. Kit Wadensjö, leg. psykolog och medarbetare i kunskapsteamet för Williams syndrom.
  • Treating fears, phobias and common distress triggers in young children with Williams Syndrome. Karen Levine PhD, Psychologist, Harvard Medical School (föreläsning på engelska)

Program


Kostnad

Kostnad inklusive kaffe och lätt lunch:

  • Privatpersoner: 100:- betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 51211
  • Personal: 300:- faktureras, ange fakturaadress vid anmälan

Karen Levines föredrag

Karens beskrivning av sitt föredrag som kommer att hållas på engelska:

Many children with WS have intense fears or other distress signs around common everyday events. Fears of situations involving sounds (e.g. electric flusher, handryer, vacuum cleaner, fireworks, a sibling or playmate crying), touch related experiences (e.g. hair brushing; haircuts; dentist) and movement related experiences (e.g. escalator, elevator, swings) as well as intense fears around medically related experiences (e.g. blood draw) are very common. These specific fears often spread quickly to fears of situations where the issue might occur (e.g. fear of going to a place with a loud bathroom).

In this workshop Karen Levine will discuss common fear patterns and focus on approaches to treatment integrating fun playwith gradual exposure, step by step increasing the child's tolerance for the feared situation.

Läs mer

Artikel om behandling av ängslan och fobier

Konsultation med dr Levine

Fredagen 23 mars, kl 9.00-16.00, erbjuder Dr Levine möjlighet för familjer att individuellt diskutera med henne hur man kan hjälpa barnet med Williams syndrom och de speciella utmaningarna med rädsla, oro och ängslighet

Varje konsultation beräknas ta en timme, det kostar ingenting att delta. Anmälan för konsultation i anmälningsformulär nedan.

Frågor om våra temadagar

Kontakta Kristina Gustafsson Bonnier, socionom
Tel: 08-517 750 97
E-post: kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Anmälan

Anmälan senast 15 mars i formulär nedan