En eftermiddag om Williams syndrom

-för personal och handläggare inom tex LSS-verksamhet, boende, daglig sysselsättning, socialtjänst, försäkringskassa och anhöriga.

Torsdagen 13 juni 2019, kl 13.00-16.00
Lilla salen, 1 tr, Q-huset (fd Astrid Lindgrens barnsjukhus), Karolinska vägen 37A, Karolinska Solna

Medverkande:

  • Britt-Marie Anderlid, överläkare, genetiker
  • Kit Wadensjö, psykolog
  • Charlotte Willfors, psykolog, forskare
  • Medverkande föräldrar och representanter frå WS-föreningen

Program

Kostnad

För personal 200:- (ange fakturaadress vid anmälan)
Anhöriga 100:- betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 25601

Kontakt, frågor

Kristina Gustafsson Bonnier
kristina.gustafsson-bonnier@sll.se
Tel: 08-517 750 97

Anmälan

Snarast men senast 3 juni