Temadag - Vad är en sällsynt diagnos?

-för dig som är handläggare, kurator, socionom inom tex habilitering, försäkringskassa, LSS-verksamhet, social omsorg, arbetsförmedling

Tid: Onsdagen 10 oktober 2018, kl.13.00-16.00
Plats: Lilla föreläsningssalen, Q-huset, (fd Astrid Lindgrens Barnsjukhus) Karolinska vägen 37A, Karolinska Solna

Program

Kostnad 100:- (Ange fakturaadress vid anmälan)

Frågor besvaras av Kristina Gustafsson Bonnier, tel 08-517 75 097

Mail: kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Anmälan senast 24 september i formulär nedan