Temadag SLO - Smith Lemli Opitz syndrom

Tid: 11 oktober 2019, kl 9.30 - 16.00

Plats: Eugeniasalen, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Anordnare av temadagen om Smith Lemli Opitz syndrom (SLO syndrom) är Centrum för Sällsynta diagnoser Karolinska (CSD), Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Stiftelsen JMR för personer med Smith Lemli Opitz syndrom.

Temadagen är öppen för föräldrar och anhöriga samt berörd personal, läkare och andra professioner i hela landet och ev. nordiska deltagare. Aktuell information kommer att presenteras och det finns tillfälle till erfarenhetsutbyte.

I lokalen kommer det att finnas information om SLO syndrom, om sällsynta diagnoser och om bl.a. anhörigstöd. Temadagen kommer att dokumenteras.

Självkostnadspris tas ut för lunch, frukt och kaffe/te med tilltugg.

Program och mer information

Kontakt, frågor och intresseanmälan

Stiftelsen JMR

Mail: kristina.gustafsson-bonnier@sll.se