Välkommen till informationsträff för familjer med njursjuka barn!

Tid: Fredagen 9 november 2018, kl 13.00-16.30
Plats: Konferensrum Berzelius, ingång T3 Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Denna inbjudan riktar sig till familjer med barn/tonåringar som är i förberedelse inför, eller har genomgått, dialysbehandling eller njurtransplantation.
Under eftermiddagen ger vi allmän information om sjukdom och behandling, vi har god tid för frågor och ger också möjlighet att prata i mindre grupper om stort och smått för barn, syskon och föräldrar. Vi bjuder på enkel förtäring.

Hjärtligt Välkomna

Peter Bárány, överläkare, medicinskt ansvarig för vård av barn med njursjukdomar

Kontakt

Frågor besvaras av: Maria Forss, maria.forss@sll.se, Barnnefrologi K88, Karolinska Huddinge.

Anmälan senast den 2 november

Anmälningsformulär

Du kan posta formuläret ifyllt till nedan postadress, eller maila de uppgifterna i ett mail till mailadress enl nedan.

Anmälan via mail:
kristina.gustafsson-bonnier@sll.se
eller per post till:
Kristina Gustafsson Bonnier, Centrum för Sällsynta Diagnoser QA:34, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm