Nordisk träff för personer med Linderholms myopati

Tid: 25 januari 2019, kl 10-17

Plats: Solander, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Välkommen till en dag med information, samvaro och nätverkande på Karolinska Sjukhuset!

Program

Många med diagnosen Linderholms sjukdom känner sig ensamma med sina problem. I enstaka fall har man ett syskon med liknande besvär, men ofta finns ingen annan i omgivningen som har samma livssituation. Att träffa andra som befinner sig i samma situation kan för många vara mycket positivt.

Vi vill därför bjuda in dig till en dag om Linderholms myopati som arrangeras av Centrum för sällsynta diagnoser på Karolinska. Syftet är att de som kommer delar med sig av sina erfarenheter. Hur bär man sig åt för att leva ett normalt liv trots sjukdomen? Kanske kan just dina tips underlätta vardagen för någon. Vi vill även öka kunskapen om sjukdomen i förhoppning att det ska göra det lättare att undvika faktorer som leder till perioder av försämring. Träffen använder svenska som språk, men även personer med Linderholm från Norge, Danmark och Finland är välkomna.

Kostnad

200:- / person betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 51211.

Anmälan

Anmälan senast den 11 januari i formulär nedan