Förälder till ett barn som nyligen fått sällsynt diagnos?

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) inbjuder till föräldraträffar på Karolinska, Solna.

Tid: 11 april och 25 april 2019, kl. 13-16

Karolinska Universitetsjukhuset Solna. Exakt lokal meddelas senare

Det är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Man ska ha möjlighet att delta vid båda träffarna.

Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Mer info

Träffarna leds av

  • Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog, båda från Ågrenska (nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser).
  • Kristina Gustafsson Bonnier, socionom CSD.

Kontakt och frågor

För frågor kontakta Kristina Gustafsson Bonnier, tfn 08-517 750 97
kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Anmälan

Anmäld dig snarast (begränsat antal platser) men senast 25 mars i formulär nedan