Föräldraträffar

För föräldrar till barn som nyligen fått sällsynt diagnos

I samarbete med CSD, Centrum för sällsynta diagnoser, inbjuds du som är förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos. Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Läs mer

Anmäl ditt intresse snarast så hör vi av oss om datum så fort som möjligt när det är en tillräckligt stor grupp i ditt område.

Anmälan och frågor:

kristina.gustafsson-bonnier@sll.se