Föräldraträff

Är du förälder till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos? Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap.

Tid: 9 oktober och 23 oktober 2018, kl. 13-16.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, exakt lokal meddelas senare

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) inbjuder till föräldraträffar på Karolinska, Solna. Det är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Man ska ha möjlighet att delta vid båda träffarna.

Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Medverkande

Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog, båda från Ågrenska (nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser) och Kristina Gustafsson Bonnier, socionom CSD.

Utskriftsvänligt informationsblad

Kontakt

För frågor kontakta Kristina Gustafsson Bonnier tfn 08-517 75 097
kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan, läkarintyg kan efterfrågas. Intyg som styrker närvaro vid träffarna lämnas av Centrum för sällsynta diagnoser.

Anmälan

Anmäld dig senast 27 september i formulär nedan