Välkommen till en eftermiddag om Ehlers-Danlos Syndrom

-för patienter, anhöriga samt personal och handläggare inom till exempel hälso-och sjukvård, tandvård, skola, försäkringskassa, socialtjänst, arbetsförmedling…..

Tid: Onsdag 22 maj 2019, kl 13 - 16.30

Plats: Eugeniasalen, Eugeniahemmet ingång T3, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Du får grundläggande information om diagnosen och dess konsekvenser.

Program

Medverkande

  • Pernilla Blom, ST-läkare allmänmedicin
  • Erik Björck, överläkare, klinisk genetik
  • Team från Smärtrehabiliteringen, Danderyds sjukhus
  • Riksförbundet Ehhlers-Danlos syndrom
  • Kristina Gustafsson Bonnier, socionom, Centrum för sällsynta diagnoser

Kostnad

  • 100:- för patienter och anhöriga, sätts in på bankgiro 5007-6322, ange kst 25601
  • 200:- för personal, ange fakturaadress vid anmälan

Frågor / kontakt

Ring eller maila kristina.gustafsson-bonnier@sll.se 08-517 75097

Anmälan

Anmälan senast den 7 maj