Temadag - extremitetsavvikelser / dysmelier

För anhöriga till barn och ungdomar med extremitetsavvikelser/dysmeli

Tid: Fredagen 19 oktober 2018, kl 08:30-16:00

Plats: Eugeniahemmet, Eugeniasalen, Karolinska Solna

Program

Kostnad

Kostnad inklusive mat och kaffe: 150:- betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 51211

Kontakt

Frågor: Kontakta Kristina Gustafsson Bonnier, tfn 08-51775097,

Mail: kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Anmälan

Anmälan senast 4 oktober i formulär nedan