En eftermiddag om Coffin-Siris syndrom

Riktar sig till anhöriga och till personal inom tex förskola, skola, habilitering och LSS-verksamhet

Tid: 21 mars, 2019, kl 13-16

Plats: Blochsalen, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Medverkande

  • Britt-Marie Anderlid, barnläkare och genetiker
  • Malin Kvarnung, specialistläkare, klinisk genetik

samtliga verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kostnad

100:- för anhöriga, betalas in på KS bankgiro 5007-6322, ange kst 25601

200:- för personal, ange fakturaadress vid anmälan

Kontakt, frågor

Frågor besvaras av Kristina Gustafsson Bonnier, tfn 08-517 750 97, kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Anmälan

Anmälan snarast men senast 5 mars i formulär nedan