En eftermiddag om Sällsynta Diagnoser

-för läkare och sjuksköterskor på BVC

Tid: Torsdagen 23 maj 2019, kl 13.00-16.00
Plats: Rehabsalen, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Medverkande:

  • Maria Soller Johansson, Överläkare, Funktionsområdeschef Klinisk genetik
  • Nadja Pekkola Pacheco, ST-läkare och forskare, klinisk genetik
  • Kristina Gustafsson Bonnier, Socionom, Centrum för sällsynta diagnoser
  • Katja Ekholm, sjuksköterska, Centrum för sällsynta diagnoser
  • Cecilia Mohammar, förälder till barn med sällsynt diagnos

Program

Kontakt och frågor

kristina.gustafsson-bonnier@sll.se eller på tfn 08-51775097

Anmälan

Det kostar inget att delta.

Anmälan senast den 8 maj