En eftermiddag om 22q13.3-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom

Tid: Onsdagen 14 november 2018, kl 13.00 -16.00
Plats: Lilla föreläsningssalen, hiss A, Q-huset, (tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus) Karolinska vägen 37A Solna.

Välkommen till

En eftermiddag om 22q13.3-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom.

Vänder sig till anhöriga till personer med 22q13.3-deletionssyndrom. Eftermiddagen innehåller information om diagnosen och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.

Medverkande

Britt-Marie Anderlid, barnläkare och genetiker, verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna

MaiBritt Giacobini, läkare och specialist i barn-och ungdomspsykiatri samt i klinisk genetik

Anmälan

Kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe/the och frukt.
Ev frågor besvaras av Kristina Gustafsson Bonnier, tfn 08-517 750 97,
mail kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Anmälan senast 26 oktober i formulär nedan