Expertteam för systemisk skleros

Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset för utredning och vård av systemisk skleros

Kontakt

  • Karina Gheorghe, specialistläkare. Medicinskt ansvarig läkare för systemisk skleros-mottagningen. E-post: karina.gheorghe@sll.se,