Stockholms kraniofaciala center (SKC)

Stockholms kraniofaciala center (SKC) är ett multidisciplinärt högspecialiserat center med experter från flera specialiteter; plastikkirurger, neurokirurger, käk-kirurger, röntgenläkare, ögonläkare och öron- näsa- halsläkare. Vidare har SKC ett stort internationellt kontaktnätverk med framstående kraniofaciala center i flera länder. På gemensamma konferenser bedöms patienterna och utrednings- respektive behandlingsförslag diskuteras med patienter/föräldrar. Operationer samordnas därefter med de experter som behövs för just de ingreppen. Fördelen med denna organisation är att patienterna slipper remitteras mellan olika specialister utan kan i stället komma på en gemensam bedömning. Detta underlättar också remissförfarandet där andra vårdgivare kan remittera patienter med symptom från olika delar av skalle och ansikte direkt till SKC.

För de ovanliga diagnoserna har SKC ett nära samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser och de olika experteam som finns tillgängliga för dessa patienter.

Inom Stockholms kraniofaciala center ryms även behandling av ansiktsfrakturer, läpp- käk- gomspalt (LKG), facialispåverkan (skada på nerven som styr mimiken i ansiktet) och microti (öronmissbildningar). Inom dessa verksamheter finns ansvariga läkare, kontaktsjuksköterskor, logopeder, ortodontister (specialisttandläkare) och psykolog. Läs mer om LKG teamet här

Forskning är en mycket viktig del av SKCs verksamhet och både basalvetenskapligforskning kring genetik, utvecklingsbiologi liksom klinisk forskning organiseras via centret.