Sällsynta gastrointestinala diagnoser

Om teamet

Arbetet inom expertgruppen sker inom flera multidisciplinära team. Det patientcentrerade arbetet kommer att stärkas av den nya organisationsmodellen på Karolinska, vilken bygger på värdebaserad vård. Det finns för närvarande en struktur för att överföra unga vuxna till Ersta sjukhus. Där finns struktur och kompetens för uppföljning, utredning och behandling av vuxna. Expertteamet har arrangerat föräldrautbildning i samarbete med Centrum för sällsynta sjukdomar. Vi har kontakt med patientföreningar (t.ex. VACTERL-föreningen).

Teammedlemmar

Pediatriskt kolorektalt centrum (Hirschsprungs sjukdom och anorektala missbildningar, ISO-certifierat):

 • Tomas Wester, professor, överläkare i barnkirurgi (ansvarig)
 • Anna Gunnarsdòttir, docent, överläkare i barnkirurgi
 • Pär-Johan Svensson, överläkare i barnkirurgi
 • Maria Öjmyr Joelsson, specialistsjuksköterska
 • Lotta Söderberg, specialistsjuksköterska
 • Helena Wigander, specialistsjuksköterska
 • Henrik Arnell, överläkare i barngastroenterologi
 • Jakob Stenman, docent, överläkare i barnurologi
 • Magdalena Fossum, docent, överläkare i barnurologi
 • Britt Husberg, överläkare i kolorektal kirurgi, Ersta sjukhus

Kongenitalt diafragmabråck:

 • Carmen Mesas Burgos, biträdande överläkare i barnkirurgi (ansvarig)
 • Peter Conner, överläkare i fostermedicin
 • Björn Frenckner, professor, överläkare i barnkirurgi vid ECMO-enheten
 • Elin Öst, specialistsjuksköterska
 • Sten-Erik Bergström, överläkare i lungmedicin
 • Malin Rodin, överläkare i lungmedicin
 • Sven-Erik Sonesson, professor, överläkare i barnkardiologi
 • Henrik Arnell, överläkare i barngastroenterologi

Esofagusatresi:

 • Jan F Svensson, biträdande överläkare i barnkirurgi (ansvarig)
 • Henrik Ehrén, överläkare i barnkirurgi
 • Tina Granholm, överläkare i barnkirurgi
 • Lisa Klackzell, specialistsjuksköterska
 • Sten-Erik Bergström, överläkare i lungmedicin
 • Henrik Arnell, överläkare i barngastroenterologi, logoped
 • Madeleine Montgomery, överläkare i övre gastrointestinal kirurgi, Ersta sjukhus

Bukväggsdefekter:

 • Tina Granholm, överläkare i barnkirurgi (ansvarig)
 • Tomas Wester, professor, överläkare i barnkirurgi
 • Elin Öst, specialistsjuksköterska
 • Sten-Erik Bergström, överläkare i lungmedicin
 • Sven-Erik Sonesson, professor, överläkare i barnkardiologi
 • Henrik Arnell, överläkare i barngastroenterologi.