EX-Center

Kontakt

  • Marie Wikström, koordinator
    marie.wikstrom@ex-center.org. Tel 08-791 14 67
  • Fredrik Buch, läkare
    info@ex-center.org
  • Peter Låftman, läkare
    info@ex-center.org

Länk till EX-Center

 

Kort om diagnosgruppen

EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med medfödda multipla extremitetsskador (inklusive dysmeli, TAR-syndromet, Artrogrypos, Aperts syndrom), neurosedynskador samt förvärvade multipla extremitetsskador på grund av trauma eller sjukdom (sepsis eller tumörer).