Antifosfolipidsyndrom (APS)

Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset för utredning och vård av antifosfolipidsyndromet (APS)

Kontakt Vuxna

  • Elisabet Svenungsson, överläkare. E-post: elisabet.svenungsson@sll.se
  • Maria Bruzelius, bitr. överläkare, tel: 072-4694905,
    E-post: maria.bruzelius@sll.se

Kontakt barn

  • Maria Magnusson, överläkare. E-post: Maria.Magnusson@ki.se