Tobias Laurell

Bitr. överläkare i handkirurgi

Tobias Laurell har som barnhandkirurg flera års erfarenhet av kliniskt arbete med medfödda missbildningar inom övre extremiteten. Han tjänstgör i huvudsak på Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset, men ingår i handdysmeliteamet och opererar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Tobias Laurells forskning handlar om genetiska orsaker till handmissbildningar.

Tobias Laurell (MD, PhD) is a consultant in hand surgery and has many years of clinical experience with congenital upper limb anomalies. He holds a clinical position as hand surgeon at the Hand surgery department at Södersjukhuset, but works also with the dysmelia team at Astrid Lindgrens Children's Hospital. His research focuses on identifying underlying genetic causes to congenital upper limb anomalies.

Email: tobias.laurell@ki.se

Publikationer