Stefan Geiberger

Överläkare i barnradiologi

Stefan Geiberger är barnradiolog med mer än 20 års erfarenhet inom barn- och vuxenradiologi. Huvudinriktning är diagnostik med magnetresonastomografi. Specialintresse är diagnostik av medfödda missbildningar av skelett och kärl samt radiologisk utredning av komplexa syndrom. Han ingår i expertteamen för skelettdysplasi och syndromdiagnostik vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Stefan Geiberger (MD) is a senior consultant in pediatric radiology with more than 20 years of experience in pediatric and adult radiology. Mainly working with magnetic resonans tomography his special interest is diagnosis of congenital developmental disorders of skeleton and vessels and radiologic diagnosis of other complex syndromes. He is part of the expert teams of skeletal dysplasia and syndrome diagnostics at the Karolinska University Hospital.

Email: stefan.geiberger@sll.se