Nikos Papadogiannakis

Docent, överläkare i perinatal/pediatrisk patologi

Nikos Papadogiannakis är specialist i perinatal/pediatrisk patologi och verksam vid avdelningen för Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Hans kliniska intressen och forsknings kretsar kring fostermissbildningar vid skelettdysplasier, preeklampsi, inflammatoriska tillstånd i placenta, intrauterin fosterdöd, reproduktionsimmunopatologi och pediatrisk hepatologi.

Nikos Papadogiannakis (MD, PhD) is an associate professor and a senior consultant in perinatal/pediatric pathology at the Department of Pathology, Karolinska University Hospital Huddinge. His clinical and research interests are fetal malformations, especially skeletal dysplasias, preeclampsia, inflammatory diseases of the placenta, stillbirth, reproductive immunopathology and pediatric hepatology.


Publikationer/publications