Monica von Heijne

Överläkare i rehabiliteringsmedicin

Monica von Heijne arbetar sedan drygt 20 år som vuxenhabiliteringsläkare och enhetschef inom SLL och har under denna tid varit med och utvecklat verksamheten och dess samverkan med andra habiliterings- och sjukvårdsaktörer. Vuxenhabiliteringen inom Rehabiliteringsmedicin vänder sig till vuxna personer med medfödda rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning. Monica von Heijne är också specialsakkunnig och ordförande i specialitetsrådet för rehabilitering/habilitering.

Monica von Heijne (MD) is a senior specialist in rehabilitation medicine with more than 20 years of experience and expertise in the field. She is currently head of the Department for Adult Habilitation in Rehabilitation Medicine University Clinic, Danderyd´s Hospital. The department offers habilitation services, in cooperation with other actors within the healthcare system, to adults (18 years or older) with congenital or early onset of movement disabilities and/or mental retardation. Monica von Heijne is also chairman of the Specialist Board of Rehabilitation/Habilitation in the Stockholm County.