Malin Kvarnung

Specialist i klinisk genetik

Malin Kvarnung är specialistläkare och arbetar (sedan 2003) vid klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har bred erfarenhet av att utreda patienter med genetiska sjukdomar och bedriver forskning inom området sällsynta diagnoser med inriktning på syndromdiagnostik och kopplingen mellan genetik och symptombild.

Malin Kvarnung (MD, PhD) is a medical doctor holding a position as consultant in clinical genetics at Karolinska University Hospital. She has many years of experience in investigating patients with genetic diseases and conducts research in the field of rare disorders with a focus on diagnostic screening and assessment of genotype-phenotype correlations.

Email: malin.kvarnung@sll.se

Publikationer