Henrik Lundblad

Överläkare i ortopedi

Henrik Lundblad är specialist i ortopedi och verksam på ortopediska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hans subspecialitet inom ortopedi är behandling av medfödda eller förvärvade deformiteter inklusive benförlängning, infekterade eller svårläkta frakturer samt osteotomier av bäcken och extremiteter för att förbättra funktion och förebygga eller lindra artros. Sedan hösten 2013 arbetar han halvtid på barnortopeden och halvtid på vuxenortopeden med avsikten att skapa ett deformitetscentrum och en bra övergång för barn med ortopediska problem som kvarstår i vuxen ålder.

Henrik Lundblad (MD, PhD) is a senior consultant in orthopedic surgery at the Department of Orthopedic Surgery, Karolinska University Hospital. His clinical focus is the treatment of congenital or acquired deformities including leg lengthening, infected or non-infected malformations and osteotomies in the pelvis or extremities to prevent osteoarthritis. Since 2013 he works half time at the Department of Pediatric Orthopaedic surgery to create a natural transition of children with orthopaedic problems that persist into adult life.


Publikationer / publications