Giedre Grigelioniene

Specialistläkare i barnmedicin och klinisk genetik

Giedre Grigelioniene har arbetat vid skelettdysplasiteamet, Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1995. För närvarande ingår hon också i andra expertteam (syndromdiagnostikteamet, dysmeliteamet och OI-teamet). Giedre Grigelioniene är för närvarande specialistläkare på klinisk genetik. Hennes forskning är framförallt inriktad på karakterisering av skelettdysplasier och dysostoser och de genetiska mekanismerna bakom dem.

Giedre Grigelioniene (MD, PhD) is a pediatrician and clinical geneticist with experience in diagnostics of skeletal dysplasias and syndromes. She is a member of the Skeletal dysplasia team at the Karolinska University Hospital Solna since 1995. Currently Giedre Grigelioniene has a position as a consultant in clinical genetics at the Department of Clinical Genetics, Karolinska University Hospital Solna.

E-mail: giedre.grigelioniene@ki.se

Publikationer