Eva Horemuzova

Bitr. överläkare i barnendokrinologi

Eva Horemuzova är barnläkare och barnendokrinolog med lång erfarenhet av diagnostik och behandling av skelettdysplasier, syndromdiagnostik, dysmorfologi och tillväxtstörningar. Hennes forskning är fokuserad på auxologi och andningsreglering samt att identifiera bakomliggande genetiska förändringar vid sällsynta diagnoser. Eva Horemuzova ingår  i expertteamet för syndromdiagnostik vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och är är ansvarig läkare för expertteamet för skelettdysplasier, Karolinska Universitetssjukhuset.

Eva Horemuzova (MD, PhD) is a senior paediatrician and pediatric endocrinologist with several years of experience and expertise in diagnosis and management of skeletal dysplasias, syndrome diagnostics, clinical phenotyping and growth disturbances. Her research is focused on auxology, regulation of respiration and identifying genetic causes behind rare diseases. Eva Horemuzova is presently a member of the expert team for syndrome diagnostics and a team leader of the expert team for skeletal dysplasias, Karolinska University Hospital. 

Email: eva.horemuzova@ki.se

Publikationer