Eva Bengtsson Moström

Biträdande överläkare i barnortopedi

Eva Bengtsson Moström är barnortoped med flera års erfarenhet av kliniskt arbete med barn med medfödda missbildningar/förvärvade deformiteter i armar/ben/leder. Eva Bengtsson Moström tjänstgör på Verksamheten för rörelseorganens sjukdomar och avancerad hemsjukvård, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Solna med konsultationsverksamhet på Sachsska barnsjukhuset. Eva Bengtsson Moströms forskningsprojekt, inom ramen för pågående doktorandutbildning vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, handlar om knäskålsluxationer hos barn.

Eva Bengtsson Moström (MD) is a senior pediatric orthopedic surgeon with several years of experience with congenital/ acquired limb anomalies. At present she is clinically active in pediatric orthopedic surgery at the Department of Musculoskeletal diseases and advanced home care (SABH), Astrid Lindgren Children's Hospital, Karolinska University Hospital and a consultant at Södersjukhuset. Eva Bengtsson Moström's research, within her doctoral thesis studies at the Department of Women's and Children's health, Karolinska Institutet, is focused on traumatic patellar dislocation in childhood and late effects on knee function and cartilage quality.


Publikationer/publications