Ann Nordgren

Överläkare och klinisk genetiker

Ann Nordgren är klinisk genetiker med 20 års erfarenhet av klinisk genetik och genetisk forskning fokuserad på att identifiera bakomliggande genetiska förändringar vid sällsynta diagnoser. Hon har lång erfarenhet av syndromdiagnostik och dysmorfologi och ingår även i andra expertteam vid Karolinska Universitetssjukhuset, skelettdysplasiteamet och dysmeliteamet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Ann Nordgren, MD PhD, is a professor and senior consultant in clinical genetics. She has 20 years of experience in clinical genetics and genetic research focused on identifying underlying genetic causes behind rare human disease. She is also a member of other expert teams, the dysmelia and the skeletal dysplasia teams at Karolinska and an expert in dysmorphology and clinical phenotying.

Email: ann.nordgren@ki.se

Publikationer