Agneta Nordenskjöld

Professor i barnkirurgi

Professor i barnkirurgi på institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet samt överläkare på barnkirurgiverksamheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset. Agneta Nordenskjöld har mångårig erfarenhet av utredning och operativ behandling av framför allt störd könsutveckling, främst hypospadi. Forskningen rör främst molekylära orsaker till varför medfödda missbildningar uppkommer men täcker även långtidsuppföljning och epidemiologiska studier av dessa diagnoser.

Agneta Nordenskjöld, professor in Paediatric Surgery at the Department of Women´s and Children's Health at Karolinska Institutet and senior consultant at the Paediatric Surgery Clinic at Astrid Lindgren Children's Hospital, Karolinska University Hospital. Agneta Nordenskjöld has worked for many years in the field of diagnosing and treating children with disorders of sex development, especially hypospadias. Her research area concerns the molecular background of congenital malformations but also long-term follow-up studies and epidemiological studies of these diagnoses.

Email: agneta.nordenskjold@ki.se