Vi som arbetar på Centrum för Sällsynta diagnoser

Sjuksköterska / samordnare:
Katja Ekholm
Tel: 08-517 761 48
katja.ekholm@sll.se

Administratör / webredaktör:
Eva Ekblom
Tel 08-517 756 26
eva.ekblom@sll.se

Övriga medarbetare:

Maria Johansson Soller, docent, överläkare
CSD-ledare 
Funktionsområdeschef Klinisk genetik

Kristina Gustafsson Bonnier, socionom
Information och utbildning för personal, patienter och anhöriga samt kontakt med patientorganisationer.
Tel: 08-517 750 97
kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Rula Zain, docent
Orphanet, ERN, Gensvar, utbildning och forskning
Tel: 08-517 704 64
rula.zain@ki.se

Charlotta Ingvoldstad Malmgren
PhD, genetisk vägledare
Information/utbildning
charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se

Postadress/besöksadress:

Centrum för sällsynta diagnoser, QA:34 (Gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna)
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76  STOCKHOLM

Patienter som är bokade till ett läkarbesök på klinisk genetik går till patientmottagningen, QB:84, (Gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna).