Vi som arbetar på Centrum för Sällsynta diagnoser

Sjuksköterska/ koordinator:
Katja Ekholm
Tel: 08-517 761 48
katja.ekholm@sll.se

Medicinsk sekreterare/koordinator:
Eva Ekblom
Tel 08-517 756 26
eva.ekblom@sll.se

Övriga medarbetare:

Maria Johansson Soller, Verksamhetsledare.
Funktionsområdeschef Klinisk genetik

Kristina Gustafsson Bonnier, kurator
Information och utbildning för personal, patienter och anhöriga samt kontakt med patientföreningar.
Tel: 08-517 750 97
kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Rula Zain, docent
Orphanet, Gensvar, utbildning och forskning
Tel: 08-517 704 64
rula.zain@ki.se

Ann Nordgren, professor, överläkare i klinisk genetik
Stöd för expertteam

Britt-Marie Anderlid, överläkare i klinisk genetik
Stöd för expertteam
E-post till Britt-Marie

Giedre Grigelioniene, docent, barnläkare, klinisk genetiker
Stöd för experteam

Désirée Gavhed, PhD
ICORD
Tel: 08-517 728 70
E-post till Désirée

Postadress/besöksadress:

Centrum för sällsynta diagnoser, QA:34 (Gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna)
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76  STOCKHOLM

Patienter som är bokade till ett läkarbesök går till Klinisk genetiks patientmottagning, Q6:04, (Gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna).