ICORD

ICORD - International Conference on Rare Disease and Orphan Drugs

CSD – Karolinska ansvarar för ICORD sekretariatet. ICORD är en global organisation som bl. a. anordnar årliga möten inom sällsynta diagnoser och särläkemedel för sjukvårdspersonal, patienter, forskare, läkemedelsföretag, myndigheter och andra intressenter.

Kontakt:

Désirée Gavhed, PhD
desiree.gavhed@ki.se