Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser har skapats för att bidra till informationsspridning och utbildning för att förbättra situationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. En sällsynt diagnos definieras som förekommande hos högst 5/10 000 personer inom EU. Diagnoserna ska leda till funktionsnedsättning för att falla under denna definition.

 

Verksamheten inriktas på:

Temadagar

CSD Karolinska anordnar temadagar för anhöriga och personal kring sällsynta diagnoser.

Aktuellt / temadagar hösten 2018

 

Temadagar / aktuellt, våren 2019

Pediatrisk genetik

Regionala expertteam / expertresurser

Webbredaktör: Eva Ekblom

Granskare: Maria Soller , Omr.chef-Funk./Pat.

Uppdaterad: