Funktionsområde Neurofysiologi

Vi utför diagnostiska undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnregistreringar för diagnostik av sömnapné och andra sömnrubbningar.

Våra undersökningar

Syftet med våra undersökningar

De olika neurofysiologiska undersökningar som vi genomför syftar till kartläggning av funktioner i det centrala och perifera nervsystemet samt muskler.

Remisskrav och individualisering

Samtliga undersökningar är att betrakta som en medicinsk konsultation och kräver därför remiss. De planläggs individuellt allt efter patientens symptom. Observera att Södersjukhuset ej tar emot poliklinska remisser längre. Poliklinska remisser skickas till Huddinge alt Solna.

Utlåtande efter undersökningen

Utlåtandet syftar till att vara en beskrivning och tolkning av de erhållna resultaten och en sammanfattning som skall vara vägledande för den remitterande läkaren. Den neurofysiologiska undersökningen ger inte alltid slutgiltig diagnos. Den måste ofta kompletteras med klinisk bedömning och andra undersökningar.

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?