Funktionsområde Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin

Funktionsområde Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin är sjukhusets expertinstans när det gäller användning av strålning för diagnostik och behandling. Vårt uppdrag omfattar såväl klinisk verksamhet inom nuklearmedicin och strålbehandling som uppdrag inom forskning, utveckling och utbildning. Vi samordnar sjukhusets övergripande strålsäkerhetsarbete. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin medverkar vid sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms Universitet samt vid vissa specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet.

Denna sida vänder sig till dig som

  • är remittent gällande nuklearmedicinska undersökningar
  • vill komma i kontakt med Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin inom strålbehandling
  • arbetar på Karolinska eller Karolinska Institutet och behöver strålsäkerhetsutbildning
  • vill ansöka om tillstånd för forskning där strålning ingår

Funktionsområdet är indelat i fem funktionsenheter, varav två mot nuklearmedicin, en mot MR-fysik, en mot röntgenfysik, samt en mot strålbehandlingsfysik och teknik. Vidare finns två nuklearmedicinska omvårdnadsenheter. Vi har cirka 140 medarbetare bestående av sjukhusfysiker inom nuklearmedicin, röntgen, MR och strålbehandling samt medicintekniska ingenjörer, sjuksköterskor och administrativ personal.

Strålsäkerhet

Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin arbetar sjukhusövergripande i strålsäkerhetsfrågor genom delegering från sjukhusdirektören och är sjukhusets kontaktlänk gentemot Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi utbildar personal som arbetar med joniserande strålning på sjukhuset och på Karolinska Institutet i strålsäkerhet. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin handlägger även ansökningar om att använda strålning i medicinsk forskning eller annan verksamhet utöver klinisk rutin för behandling i Strålskyddskommittén.

Forskning och utveckling inom strålningsfysik

Vårt funktionsområdehar specialkompetens inom strålningsmedicin, och medverkar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra undersöknings- och behandlingsmetoder där strålning används. Vi medverkar även i utbildning av olika vårdprofessioner, såsom sjukhusfysiker och röntgensjuksköterskor.

 

Den 22 april 2018 flyttar vi till Eugeniavägen 3!

28 mars 2018, 14:15

 

Nuklearmedicin i Solna

Den 22 april 2018 flyttar Nuklearmedicin till den nya sjukhusbyggnaden i Solna på adressen Eugeniavägen 3. Patienter ombeds att först gå till Centralkassan på entréplanet. Vår nya internadress är E5:61 som du enklast når via hiss D.

Vänligen läs din kallelse noga och var ute i god tid till din undersökning.

På grund av flytten kommer vi inte att ha någon patientverksamhet 19-20 april.

Se karta över området och byggnaden

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?