Funktionsområde Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin

Funktionsområde Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin är sjukhusets expertinstans när det gäller användning av strålning för diagnostik och behandling. Vårt uppdrag omfattar såväl klinisk verksamhet inom nuklearmedicin och strålbehandling som uppdrag inom forskning, utveckling och utbildning. Vi samordnar sjukhusets övergripande strålsäkerhetsarbete. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin medverkar vid sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms Universitet samt vid vissa specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet.

Denna sida vänder sig till dig som

  • är remittent gällande nuklearmedicinska undersökningar
  • vill komma i kontakt med Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin inom strålbehandling
  • arbetar på Karolinska eller Karolinska Institutet och behöver strålsäkerhetsutbildning
  • vill ansöka om tillstånd för forskning där strålning ingår

Funktionsområdet är indelat i fem funktionsenheter, varav två mot nuklearmedicin, en mot MR-fysik, en mot röntgenfysik, samt en mot strålbehandlingsfysik och teknik. Vidare finns två nuklearmedicinska omvårdnadsenheter. Vi har cirka 140 medarbetare bestående av sjukhusfysiker inom nuklearmedicin, röntgen, MR och strålbehandling samt medicintekniska ingenjörer, sjuksköterskor och administrativ personal.

Strålsäkerhet

Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin arbetar sjukhusövergripande i strålsäkerhetsfrågor genom delegering från sjukhusdirektören och är sjukhusets kontaktlänk gentemot Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi utbildar personal som arbetar med joniserande strålning på sjukhuset och på Karolinska Institutet i strålsäkerhet. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin handlägger även ansökningar om att använda strålning i medicinsk forskning eller annan verksamhet utöver klinisk rutin för behandling i Strålskyddskommittén.

Kurs i grundläggande nuklearmedicin

29 januari 2019, 10:25

Vi erbjuder en kurs som vänder sig till ST-läkare i bild-och funktionsmedicin, nuklearmedicin, radiologi eller klinisk fysiologi. I mån av plats välkomnas även andra yrkeskategorier som arbetar inom nuklearmedicin samt specialister som önskar grundläggande kunskaper i nuklearmedicin. Kursen ges i Karolinska Universitetssjukhusets regi i samverkan med SFNM och SFMR och med inbjudna framstående föreläsare från olika universitetssjukhus. Omfattningen är 5 dagars utbildning i form av föreläsningar och interaktiva seminarier.

  • Kurstid: 21-28 september 2019
  • Kursplats: Hotell Me Mallorca, Magaluf, Mallorca
  • Sista anmälningsdag: 17 mars 2019

 

Anmälan och information

Vi ser fram emot att se dig som deltagare på vår nuklearmedicinkurs, varmt välkomna!

Forskning och utveckling inom strålningsfysik

Vårt funktionsområdehar specialkompetens inom strålningsmedicin, och medverkar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra undersöknings- och behandlingsmetoder där strålning används. Vi medverkar även i utbildning av olika vårdprofessioner, såsom sjukhusfysiker och röntgensjuksköterskor.

 

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?