Funktionsområde Klinisk fysiologi

Hos oss på FO Klinisk Fysiologi arbetar specialister inom klinisk fysiologi. Vi har särskild kunskap om och erfarenhet kring diagnostiska metoder.

Mottagning

Vår mottagningsverksamheten bedrivs i Huddinge, C1:88 och i Solna, C8:27 byggnad U (nya sjukhusbyggnaden). Vi erbjuder diagnostiska undersökningar av hjärta, kärl, lungor och njurar för patienter inom såväl öppen- som slutenvården. Remiss skickas till respektive klinik, inte mottagning.
Vi tar emot remiss på patient med behov av diagnostik av hjärta, lungor, kärl och njurar.

Remisser

Remisser skickas elektroniskt i Take Care alternativt per post till:

Huddinge

FO Klinisk Fysiologi
Karolinska Universitetssjukhuset, C1:88
141 86 STOCKHOLM

Solna

FO Klinisk Fysiologi
Karolinska Universitetssjukhuset, C8:27
171 76 STOCKHOLM

Utbildning

Vi deltar i utbildning av kliniska fysiologer och biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi vid Karolinska Institutet.

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?