Funktionsområde Barnradiologi

Här hittar du information om remisser samt telefonnummer och telefontider till våra tre tidsbokningar

Här hittar du information om vad som gäller för remisser till Barnröntgen samt vilka öppettider och telefonnummer våra tidsbokningar har.

  • Remissen skall innehålla önskad undersökning, anamnes samt frågeställning. Vänligen hänvisa ej till TakeCare för anamnes då Barnröntgen får många remisser och tiden ej medger att titta i TakeCare för varje remiss som kommer.
  • Remissen skickas via journalsystemet TakeCare. För remittenter som ej har TakeCare skickas remissen med post till Barnröntgen Q6:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm eller faxas på nummer 517 771 51 (faxen står i vår reception).
  • För akuta undersökningar skickas remissen elektroniskt via TakeCare, via fax på nummer 517 771 51 eller skickas med patienten.

Våra tidsbokningar

- Barnröntgen
Måndag till torsdag kl 09:00 - 11:00 och 13:00 - 14:00 samt fredag kl 09:00 - 11:00
Telefonnummer 517 776 02

- Barnmagneten (MR-kamera barn)
Måndag till torsdag kl 09:00 - 11:00 och 13:00 - 14:00 samt fredag kl 09:00 - 11:00
Telefonnummer 517 771 91

- Barnultraljudsenheten
Måndag till fredag kl 09:00 - 11:00
Telefonnummer 517 702 64

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?