Traumacentrum Karolinska Solna

Till Traumacentrum på Karolinska i Solna kommer svårt skadade patienter med ambulans eller helikopter. Det är bemannat dygnet runt året om.

Traumajouren

Vid akuta fal - ring telefonväxeln 08-517 700 00 och begär traumajouren.

Länets och regionens enda traumacenter

Vi är länets och regionens enda mottagande enhet för svårt skadade med ett upptagningsområde som omfattar cirka 2,5 miljoner individer. Med drygt 1 800 traumafall per år, varav 300 är barn, uppfyller vi de kvalitetskriterier för traumavård som satts upp av American College of Surgeons.

Resultat

Våra resultat vad gäller chans till överlevnad efter en svår skada ligger i nivå med de bästa internationella traumacentran.

Traumateamet

Teamet består av läkare och sjuksköterskor från:

 • Akutkliniken
 • Astrid Lindgrens Barnsjukhus - Akutkliniken
 • Astrid Lindgrens Barnsjukhus - Anestesi- operation- intensivvård och ECMO
 • Astrid Lindgrens Barnsjukhus - Kirurgkliniken
 • Astrid Lindgrens Barnsjukhus - Ortopedkliniken
 • Anestesi- operation- och intensivvårdskliniken
 • Gastrocentrum
 • Kärlkirurgiska kliniken
 • Neurokirurgiska kliniken
 • Ortopediska kliniken
 • Rekonstruktiv plastikkirurgiska kliniken
 • Röntgenkliniken
 • Thoraxkliniken
 • Öron- näsa- halskliniken

Alla har en tydlig roll och uppgift och arbetar parallellt med varandra i ett team. Andra specialiteter kan kallas in efter behov.

En FoUU-verksamhet är kopplad till oss där alla kliniker med särskilt intresse och kompetens för utbildning och forskning är representerade i ett FoUU-råd.

Traumamanual

"Ett slag räcker!"

Traumateamet hyllas

Så här arbetar vi

Transportjour

Är du patient eller närstående?

Webbredaktör: Susanna Eriksson

Granskare: Lennart Adamsson , Patientområdeschef

Uppdaterad: