Lekotek

Lekotek är en specialpedagogisk verksamhet dit familjer kan komma med sitt barn för rådgivning och utlåning av lekmaterial till hemmet. På Lekotek kan barn få möjlighet att leka och lära på sin egen utvecklingsnivå.

Lekoteket vänder sig till familjer med barn som har olika utvecklingsavvikelser och som behöver extra stöd i sin utveckling. Barnen kan vara 0-6 år.

Lekoteket har idag verksamheter på Danderyds sjukhus samt på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.
Alla som arbetar på Lekoteket är specialpedagoger med förskollärarutbildning.
Vi behöver en remiss från barnavårdscentral, barnläkare, psykolog eller logoped. Vi tar sedan kontakt med familjen när vi har en tid att erbjuda.

Vi gör en bedömning av barnets starka och svaga sidor och i samarbete med föräldrarna hittar vi sätt att via leken träna och stimulera barnets utveckling. Vi lånar ut lekmaterial som skall användas i hemmet. Det lekmaterial man får låna på Lekoteket lämnas tillbaka när man kommer på nästa besök. Lånetiden är 4-6 veckor. All utlåning är tidsbegränsad och kostnadsfri.

Vi har alltid kontakt med de personer som skickat remiss till oss. Vi finns ibland med i utredningsteam för barn med olika utvecklingsavvikelser.

Barn som får stöd och hjälp från ett habiliteringscenter eller går på en specialförskola, har inte möjlighet att få stöd från Lekoteket.