Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna, BUMM

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna, BUMM som tillhör Astrid Lindgrens Barnsjukhus består av åtta medicinska specialistmottagningar för barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år. Här arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor och medicinska sekreterare i team med barnet i fokus.

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar inom följande områden:

  • Astma och allergi
  • Fetma - med bl.a. Viktskola och föräldrautbildning
  • Enures och urinvägar
  • Mag-, tarmsjukdomar
  • Psykosomatiska sjukdomar och funktionshinder
  • Psykisk hälsa - BUMM-mottagningar i Huddinge Centrum, Liljeholmen och Sollentuna
  • Barn under 12 månader med akuta infektioner

Vi har ett kontinuerligt och nära samarbete med kollegor och övriga specialister på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), barnomsorg, skola, socialtjänst och lokala habiliteringsteam är andra vårdgivare och instanser som vi har nära kontakt med.

Hur får man tid på BUMM?

Patienter är välkomna till oss på remiss. Remissen skickas elektroniskt i Take Care till respektive mottagning. Du som inte använder Take Care skickar remissen per post direkt till respektive BUMM-mottagning, välj aktuell mottagning för adressuppgifter nedan. Remiss kan komma att vidarebefordras till annan BUMM inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus med kortare väntetid.

Våra BUMM-mottagningar finns i

Är du patient eller närstående?