Barnröntgen Solna - för vårdgivare

Det mesta av Barnröntgens verksamhet finns på Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 23. En del av Barnröntgen blir dock kvar i Q-huset (tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus). Observera att Barnröntgen på Huddinge Universitetssjukhus inte flyttar. Här ser du också vilka öppettider och telefonnummer våra tidsbokningar har, vi har samma telefonnummer till våra tidsbokningar även efter flytten. Här finns även information om vad som gäller remisser till Barnröntgen.

  • Remissen skall innehålla önskad undersökning, anamnes samt frågeställning. Vänligen hänvisa ej till TakeCare för anamnes då Barnröntgen får många remisser och tiden ej medger att slå i TakeCare för varje remiss som kommer. 
  • Remissen skickas via journalsystemet TakeCare. För remittenter som ej har TakeCare skickas remissen med post till Barnröntgen Q6:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm eller faxas på nummer 517 771 51 (faxen finns i vår reception).
  • För akuta undersökningar skickas remissen elektroniskt via TakeCare eller skickas med patienten.

Våra tidsbokningar

Barnröntgen
Måndag till torsdag kl 09:00 - 11:00 och 13:00 - 14:00 samt fredag kl 09:00 - 11:00
Telefonnummer 517 776 02

Barnmagneten (MR-kamera)
Måndag till torsdag kl 09:00 - 11:00 och 13:00 - 14:00 samt fredag 09:00 - 11:00
Telefonnummer 517 771 91

Barnultraljudsenheten
Måndag till fredag kl 09:00 - 11:00
Telefonnummer 517 702 64

Är du patient eller närstående?