Barnmetabolmottagningen Solna

Barnmetabolmottagningen tar hand om barn med medfödda metabola sjukdomar (ämnesomsättningssjukdomar). 

Barnmetabolmottagningen tar hand om barn med medfödda metabola sjukdomar (ämnesomsättningssjukdomar). Många av sjukdomarna debuterar i nyföddhetsperioden andra har långsammare förlopp.  På metabolmottagningen arbetar vi i team med sjuksköterska, barnläkare, dietister och psykolog. 

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare S - ALB DEMO

Skicka remiss per post:

Karolinska Universitetssjukhuset
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna
Barnmetabolmottagningen, Q2:04
171 76 Stockholm

Vid frågor om remisser

Kontakta Barnmetabolmottagningen 

Telefon: 08-517 773 18

Är du patient eller närstående?