Barnlungmottagningen Solna

Välkommen till Barnlungmottagningen i Solna som tillsammans med mottagningen i Huddinge är Sveriges största lungmottagning för barn och ungdomar. Mottagningen är specialiserade på vård, forskning och utbildning. Vi utreder och behandlar långvariga eller kroniska tillstånd i andningsorganen.

Mottagningen utreder och behandlar långvariga eller kroniska tillstånd i andningsorganen. Exempel på sådana sjukdomar är återkommande svåra luftvägsinfektioner, medfödda missbildningar, svår astma samt nedsatt lungfunktion.

Många av mottagningens patienter har lungproblem som orsakas av bakomliggande neurologisk sjukdom eller en mycket förtidig födsel.


Remittera till oss

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S-ALB Lung-Allergi mott

Skicka remiss per post

Karolinska Universitetssjukhuset
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna
Lung-Allergimott, Q2:04
171 76 Stockholm

Vid frågor om remisser

Kontakta Barnlungmottagningen Solna

Telefon: 08-517 774 49

Kontakt
Sektionschef
Lena Hjelte
Tel: 0736 996282

Chefsjuksköterska
Sophie Michaëlsson
Tel: 08-517 705 67

Är du patient eller närstående?