Barnlungmottagningen Huddinge

Välkommen till Barnlungmottagningen i Huddinge som tillsammans med mottagningen i Solna är Sveriges största lungmottagning för barn och ungdomar. Mottagningen är specialiserade på vård, forskning och utbildning. Mottagningen utreder och behandlar långvariga eller kroniska tillstånd i andningsorganen.

Mottagningen utreder och behandlar långvariga eller kroniska tillstånd i andningsorganen. Exempel på sådana sjukdomar är återkommande svåra luftvägsinfektioner, medfödda missbildningar, svår astma samt nedsatt lungfunktion.

Många av mottagningens patienter har lungproblem som orsakas av bakomliggande neurologisk sjukdom eller en mycket förtidig födsel.

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S-ALB Lung-Allergi mott


Skicka remiss per post

Karolinska Universitetssjukhuset
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
Barnallergimottagningen K56-58
141 86 Stockholm

Vid frågor om remisser

Kontakta Barnlungmottagningen Huddinge

Telefon: 08-585 874 62

Kontakt
Sektionschef
Jon Konradsen

08-517 752 05

Chefsjuksköterska
Sophie Michaëlsson
Tel: 08-517 705 67

Är du patient eller närstående?